O nás


FUTTEC a. s. (FUTURE TECHNOLOGY)

Společnosti byla založena již v roce 2011.  Během této doby jsme vyvinuli unikátní systém a zařízení na opravy výtluků na silnicích. Tato technologie vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů akademie věd ČR.

Je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a ostatních asfaltových plochách. 

Jedná se o systém ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie. Tato technologie zajišťuje hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi, což zaručujeme vysokou pevnost a životnost opraveného místa.

Tato unikátní technologie je ukryta v srdci unikátního zařízení FT3, které nabízíme našim zákazníkům k prodeji.

Díky tomuto zařízení a unikátní technologii FT3 může být oprava silnic realizována po celý rok, tedy i v zimním období.

S našimi produkty a jejich prodejem se zaměřujeme se nejen na český trh, ale i na zahraniční. Neustále inovujeme a hledáme stále nové možnosti pro další zdokonalování.

Z pohledu bezpečnosti je zařízení FT3 certifikováno z technického i zdravotního hlediska.

 


Společnost FUTTEC a.s. v široké mezinárodní konkurenci a jako jedna z několika mála společností z České republiky se stala úspěšným žadatelem v rámci dotačního titulu EU HORIZON 2020 SME Instrument ve fázi 1 a v rámci fáze 2 již získala pečeť kvality 'SEAL OF EXCELLENCE'.

 

Prostřednictvím tohoto grantového nástroje je MSP poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků a služeb. Nástroj si klade za cíl umožnit MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšleny až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh.


 

Oprava výtluků? Jak zařízení FT3 a tato technologie funguje:

Stroj FT3 je určen pro opravy již od několika desítek centimetrů čtverečních po maximální užitečnou plochu stroje 100 × 80 cm. Větší plochy lze pak ohřívat ve více následných krocích.

Technologii i zařízení lze využívat celoročně, v letním i zimních období i při mínusových teplotách a lze tak zajistit vždy včasnou opravu poruchy povrchu a předcházet jejímu dalšímu rozšiřování.

Doba ohřevu je závislá na teplotě asfaltové vrstvy a ploše výtluku definované penetračním nátěrem.

Stroj FT3 byl vyvinut pro ohřev asfaltových povrchů pomocí mikrovlnné technologie. Zjednodušeně lze říci, že ohřev probíhá obdobným způsobem jako při ohřevu potravin v našich mikrovlnných troubách, jen s tím rozdílem, že tento stroj je mnohonásobně výkonnější.

Přečtěte si více o této unikátní technologii.

Asfaltová vrstva je ohřívána do hloubky na technologicky nezbytnou teplotu, což umožňuje homogenní spojení oddělených ploch, například výtluků nebo opravovaných či jinak poškozených ploch.

Srovnejte výhody a nevýhody různých druhů oprav silnic.

 


 

Jaké produkty nabízíme:

Stroj FT3 – Zařízení FT3 slouží k ohřevu asfaltových povrchů při provádění trvalých oprav vozovek, např. výtluků.  Zjistěte více o stroji FT3

Systémový kontejner – Systémový kontejner umožňuje jednoduché uložení a přepravu veškerého zařízení a materiálu nezbytného na opravy výtluků na silnicích a dalších poruch asfaltových povrchů pomocí mikrovlnné technologie. Zjistěte více o komplexním kontejneru.

Mikrovlnná pec Mikrovlnná pec FUTTEC je uřčená na ohřev asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, která zabezpečuje rovnoměrné prohřátí celého objemu vloženého materiálu bez lokálního přehřívání a s tím spojené degradace asfaltu. Zjistěte více o mikrovlnné peci.

        

 


 

Pro koho je zařízení FT3 určeno:

 • Pro firmy realizujícící opravy silnic
 • Pro starosty, které trápí špatný stav vozovek, cyklostezek
 • Pro sdružení obcí
 • Pro soukromé majitele komunikací – autodromů, letišť apod.

 


 

 Proč opravovat výtluky na silnicích tímto způsobem:

 • Homogennost povrchu – speciální technologie zajistí splynutí nového materiálu s okolním povrchem. Nevznikají tak nejen pro řidiče nebezpečné nerovnosti, ale i technologicky nežádoucí spáry, které významně zkracují délku životnosti opravy.
   
 • Celoroční opravy – opravy silnic lze realizovat po celý rok i v zimním období.
   
 • Nezávislost – nejsme závislí na subdodavatelích, kteří mohou narážet na problém se sezónnosti a sezónními odstávkami dodávek teplé balené směsi pro trvalé opravy.
   
 • Různé druhy asfaltových vozovek – opravy lze realizovat na různých velikostech asfaltových vozovek, i na komunikacích s většími sklony (příkré příjezdy k domu, ulice apod., silnice, dálnice, místní komunikace, cyklostezky, letiště, závodní dráhy nebo manipulační plochy skladových prostorů).
   
 • Různé druhy poškození – tato technologie umožňuje opravu různých druhů poškození – od menších prasklin až po výmoly o velikosti 70 × 50 cm v jednom pracovním kroku. Oprava lze být realizována jak na starších, tak i na novějších vozovkách.
   
 • Oprava je provedena rychle a trvale – oprava výtluků je provedena dvoučlennou posádkou cca do 2 hodin od zahájení prací.
   
 • Efektivita – použitím této unikátní technologie vznikají menší finanční nároky na čas a energii. Více efektivity v tomto případě přináší užitek.
   
 • Technický protokol – během opravy stroj vytváří technický protokol. Ten obsahuje informace o času, místě a době opravy, technické parametry, jako jsou teplota materiálu, spotřeba apod. Protokol je zároveň garancí kvality a zárukou jakosti provedené opravy.
   
 • Transparentnost online – stroj umožňuje sdílení informací technického protokolu prostřednictvím internetu, např. na webových stránkách správců komunikací.
   
 • Ekologie – ekologie je pro nás důležitá. Neodstraňujeme zbytečně materiál v okolí výtluku, který není potřeba odvážet a likvidovat. Materiál určený na opravy je ohřívaný těsně před jeho použitím a nedochází tak k tepelným ztrátám. Na opravu použijeme jen nezbytně nutné množství opravné směsi.
   
 • Unikání know-how – ojedinělá a v České republice vyvinutá technologie, která je využitelná celosvětově. Moderní technologie představuje kvalitní přístup k opravě výmolů, které trápí občany po celé Evropě.

 


 

Výtluky na silnicích – palčivý problém, který trápí občany i starosty

Jsme hrdí na to, že tato technologie na opravu silnic byla vyvinuta v České republice za přispěním významných kapacit v oboru.

Nejen občané v České republice, ale i v zahraničí si zaslouží jezdit po kvalitnějších silnicích. Silnicích, které jsou více bezpečnější. Silnicích, kde se méně opotřebují vaše auta.

Jsme toho názoru, že nejen starší vozovky potřebují kvalitní a trvalou opravu, ale i relativně nové vozovky potřebují neustálou péči, která zabrání jejich rychlému opotřebení.

"Včasná kontrola a odstranění menších závad tak předchází velkým nákladům na pozdější rozsáhlé opravy, které jsou pak časem nezbytné."

Tato technologie není určena pouze pro opravy výtluků na silnicích, po kterých každý jezdíme domů, do práce, za rodinou... ale je využitelná i pro cyklostezky, autodromy, letiště a další místa, kde i menší prasklina či výmol může mít nebezpečné důsledky z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost občanů je pro nás zásadní.
"Špatný stav vozovek a velké množství výtluků je palčivý problém, který trápí nejen samotné občany, ale i celou řadu starostů a sdružení obcí. Lidé si zaslouží kvalitnější a bezpečnější silnice."


 

>