Naše projetky


Card image cap

Inovační voucher

V roce 2020 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů.

Zobrazit více
Card image cap

Proof of Concept

V roce 2020 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu systému snímání 3D obrazu pro automatizaci opravy asfaltového povrchu.

Zobrazit více